Publication Thumbnail
Forests

Điều chỉnh Đạo luật Lacey của Hoa Kỳ

Ý nghĩa đối với các đơn vị xuất khẩu lâm sản của Việt Nam

By R. Jude Gregg, Amelia Porges - Sidley Austin LLP, Sidley Austin LLP, Forest Trends
View Publication

Một đạo luật mới đã trao quyền cho chính phủ Mỹ xử lý phạt và thậm chí bỏ tù các cá nhân và công ty buôn lậu các sản phẩm gỗ khai thác bất hợp pháp. Chính phủ Mỹ thậm chí có thể áp dụng đạo luật này – Luật Lacey – để áp đặt các hình thức phạt khắt khe đối với các cá nhân và công ty không nhận thức được sản phẩm gỗ của họ có nguồn gốc bất hợp pháp. Đạo luật mới này và yêu cầu mới về khai báo nhập khẩu theo yêu cầu của luật này sẽ ảnh hưởng đến các nhà sản xuất và xuất khẩu lâm sản hoặc các sản phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu gỗ tới Mỹ như giấy, đồ gỗ, gỗ xẻ, ván sàn, ép thanh hoặc thậm chí khung ảnh.

Cục Tư Pháp Mỹ đã cảnh báo rằng Cục sẽ áp dụng đạo Luật này để khởi tố các đối tượng nhập khẩu gỗ khai thác hoặc vận chuyển bất hợp pháp, vi phạm các quy định pháp lý của quốc gia nơi khai thác gỗ. Các hình thức phạt quy định theo luật này bao gồm phạt hành chính, tịch thu hàng hóa buôn lậu, phạt hình sự hoặc bỏ tù. Một hành vi vi phạm đạo luật Lacey có thể dẫn đến các cáo buộc khác về buôn lậu hoặc rửa tiền. Đạo luật Lacey sẽ được áp dụng với tất cả các sản phẩm gỗ và động, thực vật hoang dã xuất khẩu, vượt xa một số ít loài quy định trong Công ước CITES.