Pressroom  >  Forest Trends in the News  >  Nong Nghiep VietNam: Gỗ lần đầu tiên vượt mốc 7 tỷ USD
FT IN THE NEWS Forests

Kết thúc năm 2015, XK gỗ đã tiến sát mốc 7 tỷ USD khi đạt 6,891 tỷ USD, tăng 10% so với năm trước đó. Trên cơ sở đó, khi bước vào năm 2016, ngành gỗ đã đặt mục tiêu lần đầu tiên XK vượt mốc 7 tỷ USD. Tuy nhiên, XK gỗ năm 2016 dù vẫn tăng trưởng, nhưng mức tăng rất thấp, chỉ 1,1% so với năm 2015 nên cũng chỉ tiến sát thêm tới mốc 7 tỷ USD khi đạt 6,965 tỷ USD.